Język:
Szalona Ruda
(Warszawa - Śródmieście)
573130537